Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí, zkráceně ČIŽP, je orgán státní správy České republiky podřízen Ministerstvu životního prostředí, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů a závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Kromě ředitelství v Praze je ČIŽP organizačně dělena na oblastní inspektoráty, její IČ je 41693205.

Doplňující informace

Pole Hodnota
Statut instituce Organizační složka státu