Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, zkráceně AOPK ČR, je specializovaná organizační složka České republiky, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti.

Sídlem Agentury je Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov, její IČ je 62933591.

Doplňující informace

Pole Hodnota
Statut instituce Organizační složka státu