Zonace biosferickych rezervaci

Zonace biosférických rezervací UNESCO vymezených v rámci programu Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Programme). Vrstvu zpracovala AOPK ČR v roce 2013 ve spolupráci s dalšími správci biosférických rezervací v ČR a s Českým národním komitétem programu MAB na základě požadavku ředitele Divize ekologických věd a věd o Zemi UNESCO. ZONA: 1 = jádrová zóna (core area), 2 = nárazníková zóna (buffer zone), 3 = přechodová zóna (transition zone). © AOPK ČR, 2013. Stažená data budou v souřadnicovém systému WGS-84.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/datasets/a956cfdef5b74e2d9a5b6f0cb5abe9cf_9
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2019, 18:25 (CEST)
Vytvořeno 25 Duben 2019, 18:25 (CEST)