Esri Rest API

URL: https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/Aplikace/Opendata/MapServer/12

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Úseky dálkových migračních koridorů s bariérami (ANDĚL, P.; MINÁRIKOVÁ, T.; ANDREAS, M. (eds.) (2010). Migrační koridory pro velké savce v České republice. 1 : 650 000. Liberec: EVERNIA...

Zdroj: Mista omezeni dalkovych migracnich koridoru

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Duben 25, 2019
Vytvořeno Duben 25, 2019
Formát Esri REST