Přejít na obsah

Vítejte na portálu resortu životního prostředí pro otevřená data. Zde Ministerstvo životního prosředí, podřízené organizace a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech přístupné bez licenčních omezení.

Otevřená data rezortu životního prosředí - statistiky